Riggning

Stora riggar är inte att leka med. Rigga rätt – Segla säkert!
Att rigga en ny båt ställer särskilda krav.
Riggen måste ha rätt ”rake” (lutning akteröver) och preebend (förböj) och också sättas an på rätt sätt.
Detta kräver både erfarenhet och riktig utrustning.
Segla högre och fortare!
Vissa riggar ska vara raka medan vissa ska luta mer eller mindre akterut. Andra ska ha en bestämd förböj, som är avhängigt  storseglets form.
Det finns idag många äldre båtar med riggar som fallit för åldersstrecket.
En tumregel säger att om riggen är äldre än 20 år eller gått mer än 20 000
distansminuter är det hög tid att se över den. Vant och stag måste kontrolleras
med avseende på kardelbrott, och falltrissorna ska inspekteras med
avseende på förslitning i spår och lagring.
Läs mer om att Rigga i denna PDF

IMG_0059

rigg _ mantåg_ löpande rigg_ wireteknik_ pressning av ändstycken