Riggning


Rigga rätt – Segla säkert!
Att rigga en båt ställer särskilda krav. Riggen måste ha rätt ”rake” (lutning akteröver) och viss ”pre-bend” (förböj) och också sättas an på rätt sätt. Masten måste stå rätt på mastfoten och rakt i båtens tvärskeppslinje. Detta kräver både erfarenhet och rätt utrustning.

 

          


Segla högre och fortare!
Alla riggar ska luta mer eller mindre akterut. Andra ska ha en viss förböj, som är avhängigt storseglets form.
Det finns i dag många äldre båtar med riggar som fallit för åldersstrecket.
En tumregel säger att om riggen är äldre än 20 år eller gått mer än 20 000 distansminuter är det hög tid att se över den.
Vant och stag måste kontrolleras med avseende på kardelbrott, och falltrissorna ska inspekteras med avseende på förslitning i spår och lagring.
Spridarinfästningar ska ses över med avseende på sprickbildningar.
Hela riggen skall vara säkrad!

Läs mer om att Rigga i denna PDF