Prislista

Shipshape AB Cirkaprislista/ konsument 2018
Avser Servicearbeten
Rigga rätt – Segla säkert!

Påmastning
4 stag *           Båtens längd x bredd x 120 = pris inkl. Moms.
Segelklar ** Båtens längd x bredd x 160 = pris inkl. Moms.

* = Ev. hämtning av båt från båtplats till mastkaj åter till båtplats, framtagning av mast, tvättning och paraffinering av mast, påmastning, fastsättning av 4 stag.

** = Som ovan, dessutom montering av samtliga stag, vid genomgående mast även kilning av masthål, intrimning och säkring av rigg, rengöring och uppsmörjning, tejpning av vantskruvar och liknande. Montering av bom, kick och storskot, montering av Windex, antenner etc.
Obs! Detta ingår ej!
Montering av segel, samt inkoppling av el.

Löpande arbeten debiteras med 875kr/tim. Inkl. Moms. + ev. Material.
___________________________________________________________

Avriggning
Avklädning av spridare och uppkvajlning av vant och stag som placeras i båten. Inklusive skoning och uppmärkning av mast samt placering av mast i låst mastskjul.
Ev. körning av båt från och till utrustnings/mastkaj ingår förutsatt att båten finns på Bullandö Marina.

Pris: Båtens längd x bredd x 120 kr = Pris inklusive Moms.
___________________________________________________________

Stående riggkontroll/besiktning/service, inklusive Protokoll
< 30 fot            3.000kr
< 40 fot            3.500kr
< 45 fot            5.000kr
45 > Offert
Besiktning/ genomgång från masttopp till mastfot, bom, vant och stag samt synliga trissor och axlar. Avslackning av rigg, rengöring av vantskruvar, infettning av vantskruvar, axlar, rullsystem, samt intrimning av riggen. Av och påmontering av segel ingår inte!
___________________________________________________________

Enbart besiktning med protokoll vid båt framkörd till kaj
> 30 fot            1.750kr
> 45 fot            2.000kr
45 > offert
___________________________________________________________
Mätning av segelmått
Osäker på måtten vid beställning av segel. Vi kan göra jobbet åt dig!
Timdebitering/offert
___________________________________________________________

På och avmontering av segel
>34 fot             1.500kr
>45 fot             2.250kr
>50 fot             3.000kr
Båtar över 50 fot, begär offert
___________________________________________________________

Installation av Furlex rullsystem på stående rigg
Montering av rullsystem eller byta ut ett gammalt? Om vi säljer systemet har du följande pris, installerat och klart, exklusive själva systemet!
Exempel på Furlex, men vi jobbar med alla kända varumärken!

Furlex 104S     3.500kr, inklusive nedtagning av gamla och uppsättning av nya systemet.

Furlex 204S     4.500kr

Furlex 304S     5.500kr

Samtliga priser avser arbeten på Bullandö Marina, båt framkörd till mastkaj (om inte annat överenskommits). Vid arbeten på annan ort tillkommer restid samt servicebilersättning. 875kr/tim. + 7kr/km.
Välkommen med en offertförfrågan!