Prislista

Prislista  2018 / 2019

Rigga rätt – Segla säkert!
Vi har tillgång till mastkranar, skylift, mastskjul och fullständig riggverkstad på Bullandö Marina.

Avriggning
Demontering spridare. Skoning och uppmärkning av mast, placering i låst mastskjul.
Ev. körning av båt från och till utrustnings/mastkaj, ingår om båten finns på Bullandö Marina.

Mast på däck och upp till två spridarpar
Båtens längd (m) x bredd (m) x 140 kr = Pris

Mast genom däck och upp till två spridarpar
Båtens längd (m) x bredd (m) x 160 kr = Pris

Exempel: 10m x 3m x 140 = 4200kr (Pris inkl. Moms)

Påmastning
Mast på däck och två spridarpar
4 stag utan intrimning *      Båtens längd (m) x bredd (m) x 150 = Pris
Intrimning **                         Båtens längd (m) x bredd (m) x 240 = Pris

Exempel: 10m x 3m x 150 = 4500kr (Pris inkl. Moms)

Vid rodrigg tillkommer en kostnad om 1.000kr eller kolfibermast 1.500kr.

* Ev. hämtning av båt från båtplats till mastkaj åter till båtplats, framtagning av mast, tvättning och paraffinering av mast, påmastning, fastsättning av 4 stag.

** Som ovan, dessutom montering av samtliga stag, vid genomgående mast även kilning av masthål, intrimning och säkring, uppsmörjning, tejpning där det behövs. Montering av bom, kick och storskot,  montering av Windex, antenner.

Obs! Detta ingår inte: Transport av båt till och från båtplats. Montering av segel, samt ur och inkoppling av el.

Löpande arbeten debiteras med 925kr/tim. Inkl. moms. Ev. material tillkommer.


Stående riggkontroll och service, inklusive protokoll, vid båt framkörd till kaj.
≤ 30 fot            3.500kr
≤ 40 fot            4.000kr
≤ 45 fot            5.500kr
> 45 fot            Offert
Besiktning / genomgång från masttopp till mastfot, bom, vant och stag samt synliga trissor och axlar. Avslackning av rigg, rengöring av vantskruvar, infettning av vantskruvar, axlar, rullsystem, samt intrimning av riggen. Av och påmontering av segel ingår inte!

Enbart kontroll och förslag på åtgärder, vid båt framkörd till kaj
≤ 30 fot            1.750kr
≤ 40 fot            1.900kr
≤ 45 fot            2.000kr
> 45 fot            Offert

Mätning av segelmått
Osäker på måtten vid beställning av segel. Vi kan göra jobbet åt dig!
Timdebitering/offert

Montering av stor och försegel
Standardmast

≤ 34 fot             1.500kr
≤ 45 fot             2.250kr
> 50 fot             3.000kr
Rullmaster
≤ 34 fot             1.800kr
≤ 45 fot             2.550kr
> 50 fot             3.500kr

Båtar över 50 fot, begär offert!

Installation av Furlex rullsystem
Montering av nytt rullsystem eller byta ut ett gammalt?
Om vi får sälja systemet har du följande pris, installerat och klart, exklusive själva systemet!
Inklusive nedtagning av gamla, mätning, hopplokning och uppsättning av det nya systemet.
Exemplet gäller Furlex, men vi jobbar med alla kända varumärken!

Furlex 50S       2.700kr
Furlex 104S     3.800kr
Furlex 204S     4.900kr
Furlex 304S     5.850kr

Furlex montering på liggande mast
Furlex 50S                                 1.500kr
Furlex 100S och 104S              1.800kr
Furlex 200S och 204S              2.480kr
Furlex 300S och 304S              3.250kr

Furlexservice
Rengöring, uppsmörjning, samt funktionskontroll. Förslag på åtgärder.
Furlex 50S                                     925kr
Furlex 100S och 104S              1.200kr
Furlex 200S och 204S              1.500kr
Furlex 300S och 304S              1.800kr
El eller hydraulisk system offereras.

Samtliga priser avser arbeten på Bullandö Marina, båt framkörd till mastkaj (om inte annat överenskommits). Vid arbeten på annan ort tillkommer restid samt servicebilersättning. 925kr/tim. + 9kr/km.