Prislista

Shipshape AB Cirkaprislista/ konsument 2017/18

Rigga rätt – Segla säkert!
På Bullandö Marina har vi tillgång till flera mastkranar, skylift och fullständig riggverkstad

Avriggning
Demontering spridare, skoning och uppmärkning av mast, placering i låst mastskjul. Ev. körning av båt från och till utrustnings/mastkaj ingår om båten finns på Bullandö Marina.

Pris: Båtens längd x bredd x 120 kr = Pris inklusive Moms.

Påmastning
4 stag *           Båtens längd x bredd x 120 = pris inkl. Moms.
Segelklar ** Båtens längd x bredd x 190 = pris inkl. Moms.
Obs! Ingår inte urkoppling av el, eller demontering av segel.

* = Ev. hämtning av båt från båtplats till mastkaj åter till båtplats, framtagning av mast, tvättning och paraffinering av mast, påmastning, fastsättning av 4 stag.

** = Som ovan, dessutom montering av samtliga stag, vid genomgående mast även kilning i masthål, ansättning av tierod, intrimning och säkring av rigg, rengöring och uppsmörjning, säkring, tejpning av vantskruvar och liknande. Montering av bom, kick och storskot, montering av Windex, antenner etc.
Obs! Ingår inte: Montering av segel, samt inkoppling av el.

Löpande arbeten 875kr/tim. Inkl. Moms. + ev. Material.

Stående riggkontroll/besiktning/service, inklusive Protokoll
< 30 fot            3.500kr
< 40 fot            4.000kr
< 45 fot            5.000kr
45 > Offert
Besiktning/ genomgång från masttopp till mastfot, bom, vant och stag samt synliga trissor och axlar. Avslackning av rigg, rengöring av vantskruvar, infettning av vantskruvar, axlar, rullsystem, samt intrimning av riggen.
Obs! Av och påmontering av segel ingår inte!

Enbart besiktning med protokoll/förslag till åtgärder vid båt framkörd till kaj
> 30 fot            1.750kr
> 45 fot            2.000kr
45 > offert

Mätning av segelmått
Osäker på måtten vid beställning av segel ? Vi kan göra jobbet åt dig!
Timdebitering/offert

På och avmontering av segel
>34 fot             1.500kr
>45 fot             2.250kr
>50 fot             3.000kr
Båtar över 50 fot, begär offert

Installation av Furlex rullsystem
Montering av rullsystem eller byta ut ett gammalt? Om vi får sälja systemet har du följande pris, installerat och klart, exklusive själva systemet! Exempel på Furlex, men vi jobbar med alla kända varumärken.
Prisexempel.

Furlex 100 och 104S

3.500kr, inklusive nedtagning av gamla och uppsättning av nya systemet.

Furlex 200 och 204S

4.500kr

Furlex 300 och 304S
5.500kr

Samtliga priser avser arbeten på Bullandö Marina, med båt framkörd till mastkaj
(om inte annat överenskommits). Vid arbeten på annan ort tillkommer restid samt servicebilersättning. 875kr/tim. + 8.50kr/km.