Prislista

Shipshape AB Cirkaprislista/ konsument 2018
Avser Servicearbeten

Rigga rätt – Segla säkert!
Vi har tillgång till flera mastkranar, skylift och fullständig riggverkstad på Marinan.

Påmastning
4 stag *        Båtens längd x bredd x 120 = pris inkl. Moms.
Segelklar **                     Båtens längd x bredd x 190 = pris inkl. Moms.

* = Ev. hämtning av båt från båtplats till mastkaj åter till båtplats, framtagning av mast, tvättning och paraffinering av mast, påmastning, fastsättning av 4 stag.
Obs! Inkoppling av el och elektronik mellan mast och båt ingår ej!

** = Som ovan, dessutom montering av samtliga stag, vid genomgående mast även kilning i masthål, intrimning och säkring av rigg, rengöring och uppsmörjning, tejpning av vantskruvar och liknande. Montering av bom, kick och storskot, montering av Windex, antenner etc.
Obs! Montering av segel, samt inkoppling av el och elektronik mellan mast och båt ingår ej!

Löpande arbeten 875kr/tim. Inkl. Moms. + ev. Material.

Avriggning
Demontering av spridare och uppkvajlning av vant och stag som placeras i båten. Inklusive skoning och uppmärkning av mast, placering av mast i låst mastskjul. Ev. körning av båt från och till utrustnings/mastkaj ingår, om båten finns på Bullandö Marina.
Obs! Urkoppling av el och elektronik, mellan mast och båt ingår ej!

Pris: Båtens längd x bredd x 120 kr = Pris inklusive Moms.

Stående riggkontroll/besiktning/service, inklusive Protokoll
< 30 fot                3.500kr
< 40 fot                4.000kr
< 45 fot                5.500kr
45 > Offert
Besiktning/ genomgång från masttopp till mastfot, bom, vant och stag samt synliga trissor och axlar. Avslackning av rigg, rengöring av vantskruvar, infettning av vantskruvar, axlar, rullfocksystem, samt intrimning av riggen. Service av Furling Main, samt av och påmontering av segel ingår ej!
Vid service av Furling Maine tillkommer en kostnad av 875kr!

Enbart kontroll och förslag på åtgärder, vid båt framkörd till mastkaj
Visuellt från skylift utan åtgärder, men med förslag på förbättringar.
> 30 fot                1.750kr
> 45 fot                2.000kr
45 > offert

Mätning av segelmått
Osäker på måtten vid beställning av segel. Vi kan göra jobbet åt dig!
Timdebitering/offert

På och avmontering av segel
>34 fot                 1.500kr
>45 fot                 2.250kr
>50 fot                3.000kr
Båtar över 50 fot, begär offert

Installation av Furlex rullsystem på stående rigg
Montering av rullsystem eller byta ut ett gammalt? Om vi säljer systemet har du följande pris, installerat och klart, exklusive själva systemet!
Exempel på Furlex. Vi jobbar med alla kända varumärken.

Furlex 50S         2.500kr, inklusive nedtagning av gamla, mätning och uppsättning av nya systemet.

Furlex 104S      3.500kr

Furlex 204S      4.500kr

Furlex 304S      5.500kr
Mätning, hopplockning och montering på liggande mast
Furlex 104S      1.500kr

Furlex 204S      2.250kr

Furlex 304S      3.000kr

Samtliga priser avser arbeten på Bullandö Marina, båt framkörd till mastkaj (om inte annat överenskommits). Vid arbeten på annan ort tillkommer restid samt servicebilersättning. Timdebitering 875kr/tim. + 7kr/km.