BOMMAR

BOMMAR
Vi säljer Seldéns sortiment av bommar, singel-reef bommar, spinnakerbommar och spirbommar.
Att kunna reva storseglet på ett smidigt sätt utan att behöva gå upp på däck i hårt väder, är mycket värdefullt ur säkerhetssynpunkt.
Slacka i fallet till det valda revmärket, ta hem i den valda revtampen – Sträck upp, skota hem och segla vidare!
Detta är vad en ”singelreefbom” kan erbjuda dig http://www.seldenmast.com/se/products/Booms.html